search
menu menu_open

Przedsiębiorcy apelują do ZUS o wstrzymanie kontroli ws. ozusowania umów zleceń

30 maja 2018

Przedsiębiorcy apelują do ZUS o wstrzymanie kontroli ws. ozusowania umów zleceń

Federacja Przedsiębiorców Polskich apeluje o wstrzymanie kontroli ZUS dotyczących ozusowania umów zleceń z lat 2009-2017. Apel jest związany z propozycją naprawienia błędów legislacyjnych z tego okresu, które – jak stwierdza FPP – doprowadziły do nadużywania umów cywilnoprawnych – zwłaszcza w obszarze zamówień publicznych.

  • FPP podkreśla, że kontrole ZUS mocno nasiliły się w 2018 r. i uderzają także w pracowników, od których ZUS będzie żądał dodatkowych składek, a fiskus podatków za lata ubiegłe.
  • Państwo zaoszczędziło w przetargach publicznych ponad 25 mld zł w latach, które teraz kontroluje – wskazuje Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.
  • FPP i NSZZ Solidarność proponują m.in. zabezpieczenie okresów składkowych dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług.

Federacja Przedsiębiorców Polskich i NSZZ Solidarność 5 kwietnia podpisały porozumienie, w którym zaproponowały przeprowadzenie czterech kolejnych zmian przepisów – z szacunkowej oceny ich skutków ekonomicznych wynika, że wprowadzenie ich w życie spowoduje wzrost wpływów do FUS o ponad 2,7 mld zł. Jak wskazuje FPP, nawet po uwzględnieniu maksymalnych ubytków m.in. z tytułu zaprzestania działań kontrolnych ZUS wywołałoby to efekt w postaci poprawy salda sektora finansów publicznych o kwotę ponad 2 mld zł rocznie.

Więcej:

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/przedsiebiorcy-apeluja-do-zus-o-wstrzymanie-kontroli-ws-ozusowania-umow-zlecen,54460.html

Źródło: Pulshr.pl