search
menu menu_open

VAT: płatność podzielona a odszkodowania i roszczenia ubezpieczeniowe

8 czerwca 2018

VAT: płatność podzielona a odszkodowania i roszczenia ubezpieczeniowe

Podzielona płatność nie obejmie odszkodowań handlowych ani roszczeń ubezpieczeniowych. To kolejne słabości systemu wskazywane przez ekspertów.

Z początkiem lipca, a więc za niewiele ponad trzy tygodnie, wejdą w życie przepisy o tzw. podzielonej płatności. Przewidują one, że – najkrócej mówiąc – część płatności za towary i usługi odpowiadająca kwocie VAT będzie trafiała na wydzielone konto sprzedawcy. Pieniędzmi z tego konta będzie można dysponować wyłącznie w celach fiskalnych. Ma to być kolejny etap uszczelniania systemu VAT.

Sztuczna kara poza kontrolą

Jednak po skonfrontowaniu nowych przepisów z praktyką życia gospodarczego może się okazać, że system ten nie będzie tak szczelny, jak go zachwala Ministerstwo Finansów. Jest bowiem przeznaczony głównie dla płatności za faktury za dostawy towarów i usług. Nie dotyczy jednak sytuacji, gdy kontrahenci wypłacają sobie różne inne należności, w tym na przykład odszkodowania za wady towaru czy uchybienie terminom z kontraktu.

—————

Co prawda może zdarzyć się sytuacja, że dłużnik, dokonując spłaty swojej wierzytelności, przeleje środki na rachunek ubezpieczyciela w systemie podzielonej płatności, jednakże wówczas taki przelew będzie z założenia błędny z uwagi, iż nie zawiera w sobie kwoty podatku – zauważa Marek Kowalski, przewodniczący FPP. Dodaje, że aby uregulować swoje zobowiązanie w pełni, dłużnik będzie zatem zobowiązany wpłacić środki w całości na rachunek bieżący ubezpieczyciela.

Więcej:

http://www.rp.pl/VAT/306079941-VAT-platnosc-podzielona-a-odszkodowania-i-roszczenia-ubezpieczeniowe.html

Źródło: Rp.pl