search
menu menu_open

FPP i KUKE: Konieczna jest waloryzacja cen surowców w zamówieniach publicznych

27 czerwca 2018

FPP i KUKE: Konieczna jest waloryzacja cen surowców w zamówieniach publicznych

Spiętrzenie robót budowlanych, ograniczenia panujące na rynku pracy, galopujące ceny materiałów budowlanych, a przede wszystkim sztywne postanowienia umów o zamówienia publiczne powodują, że dramatycznie obniża się rentowność kontraktów budowlanych. Dlatego należy wprowadzić rozwiązania, które zapewnią pokrycie rzeczywistych kosztów wykonania zamówień – przede wszystkim, waloryzację cen surowców w zamówieniach publicznych, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

„Federacja Przedsiębiorców Polskich i KUKE rozpoczęły cykl spotkań diagnozujących sytuację firm budowlanych – zwłaszcza części objętej zamówieniami publicznymi. Wiele bowiem wskazuje na to, że może dojść do destabilizacji, a nawet upadłości, wielu firm. Spiętrzenie robót budowlanych, ograniczenia panujące na rynku pracy, galopujące ceny materiałów budowlanych, a przede wszystkim sztywne postanowienia umów o zamówienia publiczne powodują, że dramatycznie obniża się rentowność kontraktów budowlanych” – czytamy w komunikacie.

Według nich, należy wprowadzić rozwiązania, które zapewnią pokrycie rzeczywistych kosztów wykonania zamówień.

„Kluczowa jest tutaj równowaga praw i obowiązków wykonawców i zamawiających – na co trafnie zwraca uwagę także Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w swojej koncepcji nowej ustawy o zamówieniach publicznych. Nie warto jednak czekać na nowe prawo, gdyż z racji już podpisanych i wykonywanych kontraktów dla wielu firm może być już za późno. Dlatego Federacja Przedsiębiorców Polskich opracowuje projekt rozwiązań ustawowych, który pozwoli na uniknięcie perturbacji na rynku zamówień publicznych” – czytamy dalej.

Organizacje podkreśliły, ze pilne przyjęcie takich rozwiązań jest konieczne. Bez dobrej sytuacji na rynku krajowym, polskie firmy nie będą miały zdolności i potencjału do rozwoju, w tym ekspansji zagranicznej, nie mówiąc o czymś bardziej prozaicznym, że będą miały problem by przetrwać.

„Wygląda na to, że grozi powtórzenie sytuacji sprzed lat, gdy  doszło do upadłości wielu firm budowlanych, a do spłaty zaległych należności dla wykonawców konieczne było przyjęcie specjalnej ustawy. W końcu i tak to sektor publiczny poniósł znaczną część kosztu tamtego kryzysu – nie tylko w postaci zapłaty zaległości, ale także osłabiając potencjał firm budowlanych, co przyniosło spadek wpływów podatkowych. Mądrzejszy o tamtą lekcję, prawodawca powinien przygotować rozwiązanie, które zapobiegnie drugiej fali upadłości w ciągu 10 lat” – wskazał ekspert FPP Grzegorz Lang, cytowany w komunikacie.

„Polskie firmy budowlane mają ogromny, namacalny wkład w rozwój polskiej gospodarki. KUKE wielu z nim udziela gwarancji ubezpieczeniowych oraz ubezpiecza należności handlowe sektora, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Widzimy naocznie, jak poważna jest obecna sytuacja. Powodów jest sporo, ale mamy nieodparte wrażenie, że nie są one do końca dobrze rozumiane, a już w szczególności ich skala i waga. Przed nami ostatni dzwonek, by jak najszybciej naświetlić i rozwiązać problemy rynku budowlanego, by nie dopuścić do sytuacji gorszej niż to miało miejsce w 2012 roku. Stąd też i nasza wspólna inicjatywa” – podkreślił prezes Janusz Władyczak, także cytowany w komunikacie.

Więcej:

http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,23600450,fpp-i-kuke-konieczna-jest-waloryzacja-cen-surowcow-w-zamowieniach.html

Źródło: Wyborcza.biz