search
menu menu_open

Nadpłacony VAT wróci szybciej

6 lipca 2018

Nadpłacony VAT wróci szybciej

Uprawnienia podatników stosujących podzieloną płatność wydają się być dla nich korzystne, jednak służą przede wszystkim fiskusowi

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), możliwy do stosowania od tego miesiąca, nie powinien być wykorzystywany przy regresie ubezpieczeniowym. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów (MF) w odpowiedzi na pismo Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) w tej sprawie.

Federacja zwróciła się o wyjaśnienie, czy działalność polegająca na ubezpieczaniu krótkoterminowych należności i wypłacie odszkodowań tym podmiotom, które nie otrzymały w terminie płatności za dostarczone towary lub usługi, podlega przepisom o podzielonej płatności (split payment). Taki model rozliczeń — zwany właśnie regresem ubezpieczeniowym — jest traktowany, zgodnie z prawem, odmiennie niż cesja wierzytelności.

Resort stwierdził, że roszczenie zwrotne od osoby odpowiedzialnej za szkodę (dłużnika) nie jest uregulowaniem faktury dokumentującej transakcję między kontrahentami.

— Niewątpliwie stanowisko ministerstwa należy uznać za słuszne. Jednak pozostają jeszcze kwestie, które resort finansów będzie musiał wyjaśnić, aby wyeliminować ewentualne sprzeczności w interpretacji nowych przepisów. Dotyczy to przykładowo solidarnej odpowiedzialności — zauważa Mariusz Korzeb, wiceprzewodniczący FPP.

Więcej:

https://www.pb.pl/nadplacony-vat-wroci-szybciej-934156

Źródło: Puls Biznesu