search
menu menu_open

Szlaban na gwarancje dla budowlanki

13 lipca 2018

Szlaban na gwarancje dla budowlanki

Lawina inwestycji i spadające marże skutkują wyczerpaniem limitów gwarancyjnych. Bez nich nie zbudujemy nowych dróg i nie zmodernizujemy torów

Menedżerowie z branży budowlanej od kilku miesięcy szukają sposobu rozwiązania problemów nierentownych kontraktów i uzgodnienia z zamawiającymi zasad realnej waloryzacji i rozliczenia wzajemnych roszczeń. W sukurs idzie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), której problemy klientów z branży budowlanej nie są obojętne. Wraz z ekspertami z Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) chce przedstawić listę propozycji mogących poprawić sytuację firm budowlanych oraz płynność branży.

— Inicjatywa KUKE jest bardzo ważna dla rynku. Jej celem jest określenie katalogu działań pozwalających rozwiązać problem realizacji kontraktów budowlanych, które — m.in. z powodu wzrostu cen materiałów i kosztów pracy oraz trudności z pozyskaniem kadry — stały się nierentowne — mówi Marek Kowalski, przewodniczący FPP.

Jeszcze w tym lub w przyszłym tygodniu organizacje przedstawią w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) propozycje rozwiązań w zakresie Prawa zamówień publicznych (Pzp), pozwalające wprowadzić zmiany w kontraktach i zawrzeć porozumienia między zamawiającymi i wykonawcami.

— Proponujemy wpisanie bezpośrednio w Pzp możliwości skorzystania z zapisów Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi, w sytuacji wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń rynkowych, strony kontraktu mogą dokonać zmian w umowie — mówi Marek Kowalski.

Więcej:

https://www.pb.pl/szlaban-na-gwarancje-dla-budowlanki-934782

Źródło: Puls Biznesu