search
menu menu_open

Federacja Przedsiębiorców Polskich pochlebnie o projekcie reformy systemu zamówień publicznych

20 lipca 2018

Federacja Przedsiębiorców Polskich pochlebnie o projekcie reformy systemu zamówień publicznych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprezentowało projekt reformy systemu zamówień publicznych. Zdaniem Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE), to bardzo rozbudowana, pogłębiona koncepcja zmian. Obie instytucje wyrażają poparcie dla naczelnych założeń, które przyświecają ministerstwu.

  • Zdaniem Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej, najpilniejszym wyzwaniem stojącym w najbliższym czasie przed systemem udzielania zamówień publicznych jest powszechna elektronizacja.
  • Pełna elektronizacja powinna, zgodnie z prawem unijnym, funkcjonować od października 2018 r. Ale to nie jedyne, na co zwracają uwagę eksperci.

–  W nowej ustawie powinny zostać utrzymane rozwiązania z ostatnich lat, które są bardzo istotne ze względu na rynek pracy – czyli obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę. Podobnie, należy utrzymać rozwiązanie ważne z punktu widzenia stabilności wykonywania umowy – przede wszystkim mechanizmy waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w związku ze zmianami obciążeń publiczno-prawnych i minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia godzinowego –  mówi Grzegorz Lang, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Federacja Przedsiębiorców Polskich docenia, że jedynymi propozycjami ministerstwa dotyczącymi progów stosowania ustawy jest utrzymanie progu 30 tys. euro lub jego obniżenie do 14 tys. euro.

– Szkoda, że nie ma propozycji obniżenia do ok. 5 tys. zł. (próg transakcji gotówkowych, a więc zwykle w obrocie i tak konieczny jest przelew bankowy – przyp. red.). Nie ma bowiem skuteczniejszego mechanizmu podnoszącego efektywność wydatkowania środków publicznych, niż wyzwolenie konkurencji między przedsiębiorcami. Już dzisiaj można stwierdzić, że w przypadku zamówień, które nie zależą od osobistych przymiotów wykonawców, a dotyczą towarów i usług powszechnie dostępnych na rynku – powinno się dokonywać zakupów przejrzyście i konkurencyjnie. Transparentne wydatkowanie środków ma szczególne znaczenie na najniższym poziomie – w gminach, ponieważ umożliwia zaangażowanie społeczności lokalnej – podkreśla Lang.

Więcej:

http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/federacja-przedsiebiorcow-polskich-pochlebnie-o-projekcie-reformy-systemu-zamowien-publicznych,110776.html

Źródło: Portalsamorzadowy.pl