search
menu menu_open

Letni pęd karuzeli kadr w państwowych firmach

7 sierpnia 2018

Letni pęd karuzeli kadr w państwowych firmach
W spółkach Skarbu Państwa temperaturę podwyższają nie tylko upały, ale także gorące stołki prezesów.

Nieoczekiwane odwołanie szefów Krajowej Spółki Cukrowej i Energi przyczyniło się w lipcu do ponownego wzrostu barometru prezesów „Rzeczpospolitej”, w którym od kilku lat podsumowujemy zmiany na czele zarządów największych 42 firm z decydującym głosem Skarbu Państwa.

Po lekkim spadku w czerwcu, w ubiegłym miesiącu barometr ponownie przekroczył 45 punktów – co oznacza, że w ciągu minionych 12 miesięcy niemal połowa szefów dużych państwowych firm została wymieniona. I to nie uwzględniając menedżerów pełniących w międzyczasie obowiązki prezesa.

—————

Jak komentują ekonomiści, duża rotacja kadr w czołowych spółkach Skarbu Państwa wpływa negatywnie nie tylko na same firmy – w tym na ich korygowane raz po raz strategie – ale i na całą gospodarkę. W takich branżach jak energetyka czy przemysł paliwowy i wydobywczy spółki Skarbu Państwa mają dominujący udział w rynku, a dodatkowo wywierają silny pośredni wpływ poprzez setki swoich dostawców, podwykonawców. – Firma na etapie zmian we władzach zawsze jest w jakimś stopniu sparaliżowana decyzyjnie. Funkcjonuje wtedy w trybie operacyjnego zarządzania bieżącymi sprawami, a kwestie strategiczne są odsunięte na później. Ten stan zawieszenia może trwać miesiącami, zanim zostaną ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy, a nowy prezes pozna firmę – przypomina Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Więcej:

https://www.rp.pl/Biznes/308069908-Letni-ped-karuzeli-kadr-w-panstwowych-firmach.html

Źródło: Rzeczpospolita