search
menu menu_open

Biznes chce krótszych terminów zapłaty w zamówieniach publicznych

9 sierpnia 2018

Biznes chce krótszych terminów zapłaty w zamówieniach publicznych
Skrócenie terminów zapłaty do 30 lub 60 dni w zamówieniach publicznych jest zasadne, jednak katalog propozycji powinien być uzupełniony o rozwiązanie wprowadzające odpowiedzialność osób podejmujących decyzje w podmiocie publicznym za naruszenie terminów zapłaty – uważa Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej.

Opinia CALPE powstała w związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dokumentu „Zatory płatnicze w Polsce. Zielona Księga”. Zdaniem autorów opinii to dopiero pierwszy krok w kierunku rozwiązania obecnych problemów przedsiębiorców. – Celowe jest też ograniczenie możliwości odmowy zgody na cesję wierzytelności – czytamy opracowaniu.

Jego autorzy zauważają, że dokument proponuje kary za narzucanie zbyt długich terminów zapłaty. – To słuszne rozwiązanie, ale tylko jako uzupełnienie przepisów cywilnoprawnych. Kary nie powinny zastępować instrumentów właściwych stosunkom handlowym. Ponadto po upływie terminu zapłaty wykonawca powinien mieć swobodę dysponowania swoim prawem, przynajmniej w zakresie należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i rekompensatą przewidzianą w ustawie – czytamy w opinii.

– Problem zatorów płatniczych dotyka kluczowe dla gospodarki branże, a przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Właściwa płynność obrotu handlowego jest niezbędna dla rozwoju ekonomicznego kraju i wpływa na poziom inwestycji firm. Średnie terminy płatności w Polsce przekraczają 60 dni, a dyscyplina płatnicza jest słabsza niż na Białorusi. Dlatego należy szukać i wdrażać rozwiązania, które wesprą przedsiębiorców i ukrócą nadużycia w tym obszarze. Szczególnie ważne jest to w sektorze leczniczym – szpitale opóźniają się z płatnościami nawet o rok, co jest nie do uniesienia dla małych i średnich firm. W tym obszarze należy ustawowo i skutecznie odblokować system cesji należności – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Więcej:

http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/biznes-chce-krotszych-terminow-zaplaty-w-zamowieniach-publicznych?_ga=2.100159769.687262818.1533801492-944361783.1523603623

Źródło: Lex.pl