search
menu menu_open

Pracownicy nabierają odwagi. Szukają innej pracy

30 sierpnia 2018

Pracownicy nabierają odwagi. Szukają innej pracy

Po latach spadków przybywać zaczęło pracowników szukających innej pracy.

W II kwartale, jak wynika z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności, pracy szukało 264 tys. osób już pracujących. To o 30 tys. więcej niż w takim samym okresie poprzedniego roku i o 11 tys. więcej niż w I kwartale, gdy takich pracowników też przybyło. Rozglądający się za inną pracą to wciąż tylko margines ogółu pracujących. Wcześniej jednak przez całe lata takich pracowników ubywało. Na tym tle ostatnie dwa kwartały się wyróżniają. A jeśli wyznaczają zmianę trendu i odtąd skłonność Polaków do zmiany pracy będzie rosła, nasilić może się też presja na wzrost płac.

————–

Wyniki BAEL sugerują, że w ostatnich dwóch kwartałach przybywać zaczęło przede wszystkim osób, które szukają lepiej płatnej pracy. W IV kwartale ub.r. takich pracowników było 114 tys., w II kwartale br. już 144 tys. Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych, przestrzega, aby nie wyciągać z tych danych pochopnych wniosków. Odsetek pracowników, którzy rozglądają się za inną pracą, nie mógł spadać w nieskończoność. Być może jego ostatnie odbicie to początek okresu stabilizacji na niskim poziomie.

Z drugiej strony, w kontekście doskonałej koniunktury na rynku pracy wzrost liczby osób szukających innego, lepiej płatnego zajęcia nie jest zaskakujący. – Teoria i intuicja ekonomiczna podpowiadają, że powinniśmy spodziewać się intensyfikacji zjawiska poszukiwania przez pracowników innej pracy w miarę wzrostu ich siły przetargowej – przyznaje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. – W warunkach bardzo niskiego bezrobocia oraz ograniczonej skłonności biernych zawodowo do wchodzenia na rynek pracy pracodawcy konkurują głównie o zasób osób już zatrudnionych – tłumaczy.

Więcej:


https://www.rp.pl/Rynek-pracy/308299888-Pracownicy-nabieraja-odwagi-Szukaja-innej-pracy.html

Źródło: Rzeczpospolita