search
menu menu_open

Konferencja „Kapitał i Instrumenty dla Rozwoju

9 września 2018

20 września 2018 roku w godz. 9:00-16:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji pt. „Kapitał i Instrumenty dla Rozwoju”, która odbędzie się 20 września 2018 roku w godz. 9:00-16:00, w Auli Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Konferencja jest objęta Honorowym Patronatem Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów RP.

Pracodawcy i przedsiębiorcy są istotnymi partnerami w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Programu Budowy Kapitału. Nadchodzące lata to czas zmian w systemie zabezpieczenia emerytalnego. Planowane wprowadzenie nowej instytucji Pracowniczych Planów Kapitałowych dotyczyć będzie wielu przedsiębiorców oraz pracowników. W związku z powyższym, w kontekście funkcjonujących Pracowniczych Programów Emerytalnych, niezwykle ważnym jest upowszechnianie rzetelnych informacji nad potencjalnymi skutkami planowanych zmian, a także właściwe przygotowanie pracodawców do nowych obowiązków. Spotkanie ma służyć także analizom oraz dyskusji nad innowacyjnymi rozwiązaniami finansowymi dla przedsiębiorców.

Do dyskusji zaprosiliśmy reprezentantów administracji państwowej, instytucji finansowych, przemysłu, nauki, przedsiębiorców i pracodawców (w tym sektora MSP), partnerów społecznych, NGO.


Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie Konferencji
www.kapitaldlarozwoju.com.pl.

Procesem rejestracji zajmuje się Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności

do dnia 17.09.2018 roku

na adres:sekretariat@pracodawcy.pllub

nr tel 76/8478585

.


Udział w konferencji jest bezpłatny.


Serdecznie zapraszamy!


Program


PPK