search
menu menu_open

FPP i Instytut Emerytalny: PPK szansą dla rynku kapitałowego i gospodarki

10 września 2018

FPP i Instytut Emerytalny: PPK szansą dla rynku kapitałowego i gospodarki

Rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) stwarza realne możliwości na uruchomienie mechanizmów rynku kapitałowego, które mogą stać się czynnikiem wspierającym gospodarkę, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich i Instytut Emerytalny.

„Z badań prowadzanych zarówno przez instytucje publiczne, jak i podmioty komercyjne wynika, że ponad połowa Polaków nie posiada żadnych oszczędności i nie robi nic, aby ten stan zmienić. Wśród głównych przyczyn nieoszczędzania wymieniane są zarówno niewystarczające zarobki, jak również niski potencjalny zwrot z oszczędzania. Jednocześnie należy zauważyć, że na depozytach, głównie lokatach, znajduje się obecnie ok. 800 mld zł. Jednak środki te tylko w niewielkim stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarki i budowania (przez wyższą od inflacji stopę zwrotu) oszczędności klientów instytucji finansowych. Dodatkowo do długoterminowego oszczędzania nie zachęcają działania ustawodawcy oraz brak zaufania Polaków do instytucji państwa oraz instytucji finansowych” – powiedział prezes Instytutu Emerytalnego Antoni Kolek, cytowany w komunikacie.

Według FPP i IE, PPK pozwolą także na budowę realnych oszczędności milionów Polaków i podniesienie ich poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego. Dodatkowe oszczędności w ramach PPK przyczynią się do podniesienia wysokości przyszłych świadczeń.

Więcej:

https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/fpp-i-instytut-emerytalny-ppk-szansa-dla,148,0,2415252.html

Źródło: Money.pl