search
menu menu_open

Ekstrapieniądze mają udrożnić zatory płatnicze

2 października 2018

Ekstrapieniądze mają udrożnić zatory płatnicze
Małym i średnim przedsiębiorcom, którzy borykają się z nieterminowymi płatnościami, rząd chce przyznać dodatkowo jeden procent wartości każdego długu. Dziś przysługuje im zaledwie 40 euro.

Nieuczciwi kontrahenci znów znaleźli się na celowniku rządu. W drugiej połowie września do konsultacji trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ma ona znowelizować m.in. ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wśród wielu propozycji znalazł się pomysł zwiększenia rekompensaty dla podmiotów z sektora MŚP za nieterminową spłatę należności. Projekt zakłada, że oprócz 40 euro (tak jak do tej pory) mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli dodatkowo doliczyć 1 proc. wartości świadczenia. To tylko jeden z pomysłów na zdyscyplinowanie dłużników, przede wszystkim dużych przedsiębiorców nadużywających swojej pozycji wobec kontrahentów. Niestety zdaniem ekspertów raczej nie zadziała, bo – jak podkreślają – skoro wielkiej firmie nie są straszne odsetki, to nie przestraszy jej także konieczność poniesienia dodatkowego, relatywnie niskiego kosztu. Inaczej jednak będzie w przypadku podmiotów publicznych.

Obowiązująca od 2013 r. ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych miała ograniczyć nadużywanie silnej pozycji przez duże podmioty, szczególnie te działające w branży handlowej i budowlanej. Płaciły one bowiem swoim mniejszym kontrahentom (dostawcom i podwykonawcom) z opóźnieniem lub wcześniej wymuszały na nich zgodę na absurdalnie długie terminy płatności. Problem ten nie został jednak wyeliminowany. Rząd po raz kolejny podjął z nim walkę, proponując kilka nowych rozwiązań. A jednym z nich jest zwiększenie rekompensaty przez dodanie do obowiązujących 40 euro równowartości 1 proc. należności głównej. Będzie ona należna od dnia nabycia prawa do odsetek ustawowych –zarówno wtedy, gdy wierzycielem jest podmiot prywatny (art. 7 ust. 1 ustawy), jak i publiczny (art. 8 ust. 1).

—————

Marek Kowalski przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich „Propozycja rozszerza obowiązujący obecnie przepis nakazujący zapłacić dłużnikowi za przekroczenie terminu płatności równowartości 40 euro o dodatkowy 1 proc. wartości faktury. Dla dłużników z sektora budżetowego pewnie to będzie miało znaczenie, ponieważ znacząco podniesie koszt kontraktu, co w świetle ustawy o dyscyplinie finansów publicznych może mobilizować ich do szybszego regulowania zobowiązań.”

Więcej:

http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/1283644,rekompensata-dla-firmy-msp-za-zatory-platniczne.htm

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna