search
menu menu_open

FPP i CALPE: E-faktura w zamówieniach publicznych

16 października 2018

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) przyspieszy obieg finansowy

Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) wskazują na szereg korzyści wynikających z wdrożenie efaktury w zamówieniach publicznych. Ważną motywacją korzystania z e-faktury może być zachęta w postaci skrócenia terminów zapłaty. Wydaje się, że wymierna korzyść dla wykonawców byłaby najlepszym sposobem upowszechnienia fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) wprowadzana od 19 kwietnia 2019 roku przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii będzie obowiązkowa dla udzielających zamówień publicznych – zamawiający będą mieli obowiązek odbierania e-faktur za jej pośrednictwem. Wykonawcy będą korzystać z Platformy dobrowolnie – za jej pośrednictwem będą mogli liczyć na automatyzację procesu i przyspieszenie obiegu dokumentów, szybsze płatności – a tym samym oszczędność czasu i papieru. PEF będzie bezpłatna zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców.

„Automatyzacja obiegu dokumentów finansowych w zamówieniach publicznych jest od dawna bardzo potrzebna – przedsiębiorcy czekają na nią niecierpliwie. Platforma wzmocni transparentność płatności w zamówieniach publicznych, usprawni rozliczenia i – mamy nadzieję – będzie kolejnym krokiem do zmniejszania zatorów płatniczych. Pozwoli też na statystyczną ocenę obiegu finansowego w poszczególnych branżach – co umożliwi stosowanie skutecznych rozwiązań systemowych w przypadku nawracających problemów – jak na przykład w sektorze leczniczym, gdzie średnie terminy płatności to prawie 300 dni” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

„Projektowana ustawa stanowi nie tylko wdrożenie dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, ale przede wszystkim odpowiada na potrzebę usprawnienia ważnej części obrotu gospodarczego, jakim jest rynek zamówień publicznych. Na pozytywną ocenę zasługuje szerokie wykorzystanie istniejących instytucji prawnych, co z pewnością ułatwi stosowanie fakturowania elektronicznego. Jako trafną należy ocenić decyzję projektodawcy o włączeniu polskiego systemu fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych do europejskiego Federacja Przedsiębiorców Polskich news@federacjaprzedsiebiorcow.pl www.federacjaprzedsiebiorcow.pl 2 „systemu” prowadzonego przez stowarzyszenie OpenPEPPOL” – wskazuje Grzegorz Lang, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).