search
menu menu_open

FPP i CALPE: Porozumienie KAS ze stroną społeczną to dobry sygnał dla podatników

27 listopada 2018

Unikniemy paraliżu, jednak administracja potrzebuje dalszych zmian

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) podpisał porozumienie ze stroną społeczną, którego kierunkowym założeniem jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do poprawy warunków pracy oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników KAS. Naprawa KAS nie obejdzie się jednak bez realizacji rzeczywistej kontroli nad wykonywanymi zadaniami przez pracowników organów skarbowych.

21 listopada 2018 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a stroną społeczną, którego kierunkowym założeniem jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do poprawy warunków pracy członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w KAS.

Porozumienie przewiduje m. in. powołanie zespołu do opracowania programu modernizacji KAS oraz podwyżki wynagrodzeń i uposażeń dla pracowników oraz funkcjonariuszy KAS od 1 stycznia 2019 r. w miesięcznej wysokości 655 zł brutto dla każdego. Kwoty podwyżek mają zostać wypłacone najpóźniej do końca III kwartału 2019 r., z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku.


„W ocenie przedsiębiorców działania kierownictwa Krajowej Administracji Skarbowej należy ocenić pozytywnie. Przypominamy jednak, że podwyżki wynagrodzeń powinny być jednocześnie powiązane z kompetencjami pracowników administracji. Odpowiednie premiowanie pracowników zaangażowanych i kompetentnych pozwoliłoby również na przyciągnięcie do pracy w administracji osób wysoko wykwalifikowanych. Sumarycznie działania kierownictwa KAS są niezbędne. Szybka reakcja i podpisanie porozumienia z organizacjami związkowymi pozwoliło zapobiec paraliżowi administracji skarbowej. Kierownictwo KAS powinno także zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie realnego nadzoru nad wykonywanymi zadaniami przez pracowników organów skarbowych, co pozwoliłoby jednocześnie poprawić funkcjonowanie administracji w obszarze obsługi podatników”

– mówi Mariusz Korzeb, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).