search
menu menu_open

PPK nie uratują od głodowych emerytur

10 grudnia 2018

PPK nie uratują od głodowych emerytur

Pracownicze plany kapitałowe zapewnią seniorom pieniądze na etapie wczesnej starości, ale nie dadzą wsparcia wtedy, kiedy osiągną wiek sędziwy i ich wydatki wzrosną.

W dyskusji o wprowadzanych właśnie PPK powraca kwestia kiepskich perspektyw emerytalnych dzisiejszych młodych ludzi. Tymczasem nowe plany nie stanowią bezpośrednio elementu systemu zabezpieczenia emerytalnego, ale są instrumentem gromadzenia oszczędności na starość. To nie jest to samo.

– Konieczność dodatkowego oszczędzania na starość nie powinna budzić wątpliwości, ale trzeba o niej rzetelnie informować. PPK to nie emerytura, ale dodatkowe pieniądze wypłacane co do zasady przez 10 lat na etapie wczesnej starości – podkreśla dr Tomasz Lasocki z Katedry Ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji UW.

—————

W celu rozwiązania problemu niskich emerytur będą musiały być podejmowane w przyszłości kolejne reformy, jednak PPK mogą w pewnym stopniu ten problem załagodzić – uważa Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Więcej:

http://wyborcza.biz/biznes/7,147880,24245067,ppk-nie-rozwiaza-problemu-glodowych-emerytur-a-panstwo-ma-podwojny.html

Źródło: Gazeta Wyborcza