search
menu menu_open

Ponad 1300 zł od samozatrudnionych

14 grudnia 2018

Ponad 1300 zł od samozatrudnionych

Chybione prognozy rządu spowodują, że 1,5 mln prowadzących działalność zapłaci w 2019 r. wyższe składki, niż powinni.

Wszystko wskazuje na to, że składki płacone przez prowadzących działalność gospodarczą przekroczą w przyszłym roku 1300 zł miesięcznie. Federacja Przedsiębiorców Polskich proponuje zmiany w przepisach, które urealnią wzrost składek, tak by duże podwyżki nie zaskakiwały przedsiębiorców.

W przyszłym roku składki na ubezpieczenia społeczne łącznie wyniosą 974,65 zł miesięcznie (razem ze składką na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe). Będzie to o 65,89 zł więcej niż w tym roku. Do tego trzeba jeszcze doliczyć spodziewany wzrost składki na ubezpieczenie zdrowotne. Obecnie wynosi prawie 320 zł miesięcznie i rok do roku rośnie zwykle o 10–20 zł. Jej dokładną wysokość poznamy dopiero na początku stycznia przyszłego roku.

————–

Łukasz Kozłowski – główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich

Wszystko wskazuje, że w przyszłym roku składki płacone przez prowadzących działalność gospodarczą wzrosną miesięcznie o rekordowe 90 zł. To druga z rzędu tak znacząca podwyżka, z tym że w bieżącym roku składki wzrosły o niecałe 60 zł. Skok obciążeń dla około 1,5 mln osób prowadzących działalność gospodarczą wynika z tego, że w zeszłym roku rząd nie doszacował wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Musi więc to uwzględnić w prognozie na przyszły rok. Aby uniknąć takiego skokowego wzrostu obciążeń, zasady liczenia składek dla tych osób powinny zostać zmienione. Proponujemy, by jako podstawę do wyliczeń przyjąć rzeczywistą kwotę przeciętnego wynagrodzenia publikowaną przez GUS. Dzięki temu coroczne podwyżki składek będą mniej zaskakujące dla przedsiębiorców.

Więcej:

https://www.rp.pl/ZUS/312129912-Skladki-ZUS-ponad-1300-zl-od-samozatrudnionych.html

Źródło: Rzeczpospolita