search
menu menu_open

Przetargi budowlane lepiej zrównoważone

20 grudnia 2018

Przetargi budowlane lepiej zrównoważone

GDDKiA rezygnuje z klauzuli pozbawiającej wykonawców prawa do sądu w nadzwyczajnych sytuacjach. Utrzymuje natomiast mechanizmy waloryzujące ceny.

Od roku w specyfikacjach przetargów ogłaszanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad widniało kontrowersyjne postanowienie, które w praktyce pozbawiało wykonawców prawa do sądu w nadzwyczajnych sytuacjach. Chodziło o tzw. małą i dużą klauzulę rebus sic stantibus. Wzór umowy dołączany do dokumentacji przetargowej przewidywał, że „w związku z wprowadzeniem waloryzacji umownej strony wyłączają stosowanie art. 3571 k.c., art. 3581 par. 3 k.c., art. 632 par. 2 k.c.”

Wyłączenie to tłumaczono wprowadzeniem klauzuli waloryzacyjnej. Zgodnie z nią ceny mają być dostosowywane do wskaźników podawanych przez Główny Urząd Statystyczny. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której wykonawcy schodzą z placu budowy, bo realizacja inwestycji staje się dla nich nieopłacalna z powodu dużego wzrostu cen materiałów budowlanych czy robocizny.

We wtorek GDDKiA ogłosiła, że zachowuje postanowienia waloryzacyjne, ale rezygnuje z klauzuli ograniczającej prawo do sądu.

—————

– Ruch GDDKiA cieszy oczywiście przedsiębiorców budowlanych, ale warto pamiętać, że to tylko jeden zamawiający. Duże przetargi budowlane ogłaszają również inni, np. samorządy, a w nich często brakuje jakichkolwiek klauzul waloryzacyjnych – zauważa Grzegorz Lang, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Więcej:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/turystyka/artykuly/1388420,przetargi-budowlane-nowe-regulacje.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna