search
menu menu_open

Organizacje przedsiębiorców powinny skutecznie wspierać firmy

21 grudnia 2018

Organizacje przedsiębiorców powinny skutecznie wspierać firmy

Powinniśmy wspierać rozwiązania korzystne dla firm i gospodarki. Nie można działać wyłącznie we własnym interesie – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

Jaka jest recepta na organizację przedsiębiorców?

Dobra organizacja przedsiębiorców powinna przede wszystkim wspierać rozwiązania korzystne dla firm i gospodarki. Nie może działać wyłącznie we własnym interesie. To bolączka, z którą często spotykają się przedsiębiorcy i tak powstają złe opinie o związkach czy konfederacjach. Trudno na przykład zrozumieć, dlaczego organizacje przedsiębiorców były przeciwne powołaniu Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców przy Ministrze Rozwoju lub ministrze odpowiedzialnym za gospodarkę. To była możliwość zwiększenia skuteczności działania dla firm, które na co dzień borykają się z licznymi przeciwnościami legislacyjnymi. Warto też, by organizacje przedsiębiorców szukały postulatów systemowych, które rozwiązują problemy gospodarcze z korzyścią dla wszystkich stron: przedsiębiorców, pracowników i budżetu państwa. Takim rozwiązaniem jest proponowana przez FPP i NSZZ „Solidarność” restytucja systemu ubezpieczeń społecznych. To kwestia bardzo oczekiwana przez przedsiębiorców, bo uporządkuje system prawny, w jakim działają – ale też potrzebna zleceniobiorcom ze względu na zwiększenie ich emerytur oraz korzystna finansowo dla budżetu państwa. Organizacje przedsiębiorców powinny również zabiegać o stworzenie w sferze podatkowej warunków gwarantujących pewność prawną prowadzenia działalności. W dzisiejszym systemie prawnym bardzo często przedsiębiorcy uzależniani są od interpretacji prawa przez kontrolujących.

Więcej:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/1388498,organizacje-przedsiebiorcow-powinny-skutecznie-wspierac-firmy.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna