search
menu menu_open

Uszczelnienie przyniosło państwu prawie 52 mld zł

18 stycznia 2019

Uszczelnienie przyniosło państwu prawie 52 mld zł

PiS wytyka PO i PSL, że za ich rządów z budżetu wyciekało 30 mld zł rocznie z VAT. Po trzech latach nowej władzy udaje się odzyskać średnio 17 mld zł rocznie. Ale to i tak dużo – oceniają eksperci.

Działania uszczelniające podejmowane przez rząd PiS, zarówno te legislacyjne, jak i administracyjne, mogły przynieść finansom państwa dodatkowe 51,8 mld zł w ciągu trzech lat – oszacował Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Efekty uszczelniania systemu podatkowego w Polsce w latach 2016–2018″. Wyliczenia te dotyczą nie tylko dochodów VAT, ale także z innych podatków oraz składek ubezpieczeniowych.

Gdy PKB rośnie wolniej niż podatki

Oszacowanie efektów uszczelniania nie jest proste, eksperci PIE uznali, że dobrym do tego miernikiem będzie porównanie rzeczywiście osiągniętych dochodów publicznych z wpływami, które zostałyby osiągnięte, gdyby rosły w takim samym tempie jak nominalna wartość PKB. Od 2007 do 2015 r. dochody państwa rosły wolniej niż PKB, dopiero w 2016 r. nastąpiła radykalna zmiana.

Wówczas zwiększyły się one o prawie 6 proc., a PKB o 3,4 proc. W 2017 r. było to odpowiednio 14,3 proc. oraz 6,2 proc., a w 2018 r. – zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Finansów – 9 proc. dla podatków i składek oraz 6,2 proc. dla PKB. Na takim przyspieszonym wzroście dochodów państwo skorzystało odpowiednio 8,6 mld zł w 2016 r., 30 mld zł w 2017 r. oraz 13,2 mld zł w 2018 r. Średnio w roku daje to ok. 17,3 mld zł.

Czy to dużo? – Jeśli w perspektywie trzech lat udało się uzyskać z uszczelniania ok. 52 mld zł, to jest to bardzo dużo – ocenia Mariusz Korzeb, ekspert podatkowy i wiceprezes Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Więcej:

https://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/301179893-Uszczelnienie-przynioslo-panstwu-prawie-52-mld-zl.html

Źródło: Rzeczpospolita