search
menu menu_open

Aż 1316,97 zł zapłacą przedsiębiorcy od lutego 2019 r.

21 stycznia 2019

Aż 1316,97 zł zapłacą przedsiębiorcy od lutego 2019 r.

1316,97 zł zapłacą indywidualni przedsiębiorcy od lutego 2019. To najwyższy wzrost składek do ZUS płaconych przez 1,5 mln prowadzących działalność gospodarczą od 6 lat.

GUS opublikował właśnie dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kwartał 2018 r., dzięki czemu możliwe jest obliczenie składki zdrowotnej na przyszły rok. Wyniesie ona miesięcznie 342,32 zł i będzie o 22,38 zł wyższa od zeszłorocznej, która wynosiła 319,94 zł. Prowadzący działalność gospodarczą zapłacą więc w 2019 r. łącznie 1316,97 zł miesięcznie składek na ubezpieczenia społeczne w ZUS i zdrowotne w NFZ, czyli aż 88,25 zł miesięcznie więcej niż dotychczas gdy płacili 1228,70 zł.

—————

Federacja Przedsiębiorców Polskich w ubiegłym roku wystąpiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z propozycją rozwiązania systemowego, które przeciwdziałałoby takim skokowym wzrostom – mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). – Przedsiębiorcy nie muszą być zaskakiwani tak dużymi zmianami poziomu obowiązkowych składek, które są większe od wzrostu płac w danym roku. FPP rekomenduje modyfikację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tak by minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą byłaby powiązana z rzeczywistą, podaną przez GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nie – jak obecnie – jedynie jej prognozą. Wprowadzenie takiego rozwiązania dawałoby gwarancję, że wzrost obciążeń indywidualnych przedsiębiorców byłby bezpośrednio powiązany z realnymi procesami gospodarczymi.

Więcej:

https://www.rp.pl/ZUS/301189934-Skladka-ZUS-od-indywidualnych-przedsiebiorcow-w-2019-roku.html

Źródło: Rzeczpospolita