search
menu menu_open

FPP: Konstytucja dla biznesu wdraża zasadę co nie jest zabronione, jest dozwolone

23 stycznia 2019

FPP: Konstytucja dla biznesu wdraża zasadę co nie jest zabronione, jest dozwolone

Grudniowe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego pozwala stwierdzić, że odnowiona w Konstytucji dla biznesu (w ustawie Prawo przedsiębiorców) zasada „co nie jest zabronione, jest dozwolone” zaczyna pełnić swoją rolę, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

„W czasie opracowywania pakietu 'Konstytucji dla biznesu’ nie brakowało głosów, że taka zasada nie jest potrzebna na poziomie ustawowym, skoro bezspornie wynika z Konstytucji. Jak się okazuje, wyrażenie tej zasady wprost w centralnej ustawie prawa gospodarczego zaczyna pełnić swoją rolę. NSA właściwie odczytał intencje prawodawcy i podkreślił, że przedsiębiorcy mogą wskazywać na interes prawny powołując się na przepis m.in. art. 8 Prawa przedsiębiorców. Niewątpliwie jest to fundamentalne ustalenie, które otwiera drogę do rzeczywistej, pełnej możliwości powoływania się na zasadę wolności działalności gospodarczej” – czytamy w komunikacie.

—————

„Trzeba podkreślić, że przełomowe jest nawet nie samo powołanie się na przepisy Konstytucji i zasadę z ustawy Prawo przedsiębiorców – ale znaczenie, które sąd nadał tym ogólnym zasadom. NSA podkreślił, że przedsiębiorcy mogą wskazywać na interes prawny powołując się na przepis m.in. art. 8 Prawa przedsiębiorców. W ocenie sądu, 'zarzuty te były wystarczające do uwzględnienia skargi kasacyjnej, a zatem rozpatrywanie pozostałych zarzutów NSA uznał za niecelowe.’ Nie jest zatem konieczne poszukiwanie bardziej szczegółowego przepisu. NSA nie wprost stwierdził, że przepis art. 8 Prawa przedsiębiorców nadaje przedsiębiorcom uprawnienia. Teraz należy tylko liczyć na to, że NSA utrzyma powyższe rozumienie art. 8 Prawa przedsiębiorców. Jeżeli tak się stanie, to będzie można powiedzieć, że Konstytucja biznesu wprowadza zasady konstytucyjne do instrumentarium praktycznego i użytecznego, z którego może z powodzeniem skorzystać każdy przedsiębiorca” – skomentował ekspert CALPE Grzegorz Lang, cytowany w komunikacie.

Więcej:

https://pl.investing.com/news/stock-market-news/fppkonstytucja-dla-biznesu-wdraza-zasade-co-nie-jest-zabronione-jest-dozwolone-200278

Źródło: Investing.com