search
menu menu_open

RZECZoPRAWIE: Łukasz Kozłowski – Ile składek do ZUS zapłacą w 2019 przedsiębiorcy

24 stycznia 2019

RZECZoPRAWIE: Łukasz Kozłowski – Ile składek do ZUS zapłacą w 2019 przedsiębiorcy
1316,97 zł zapłacą indywidualni przedsiębiorcy od lutego 2019. To najwyższy wzrost składek do ZUS płaconych przez 1,5 mln prowadzących działalność gospodarczą od 6 lat.

Gościem programu Mateusza Rzemka #RZECZoPRAWIE był Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Federacja Przedsiębiorców Polskich w ubiegłym roku wystąpiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z propozycją rozwiązania systemowego, które przeciwdziałałoby takim skokowym wzrostom – mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). – Przedsiębiorcy nie muszą być zaskakiwani tak dużymi zmianami poziomu obowiązkowych składek, które są większe od wzrostu płac w danym roku. FPP rekomenduje modyfikację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tak by minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą byłaby powiązana z rzeczywistą, podaną przez GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nie – jak obecnie – jedynie jej prognozą. Wprowadzenie takiego rozwiązania dawałoby gwarancję, że wzrost obciążeń indywidualnych przedsiębiorców byłby bezpośrednio powiązany z realnymi procesami gospodarczymi.

Więcej:

https://www.rp.pl/RZECZoPRAWIE/190129945-Lukasz-Kozlowski—Ile-skladek-do-ZUS-zaplaca-w-2019-przedsiebiorcy.html

Źródło: Rp.pl