search
menu menu_open

Mały ZUS ułatwi prowadzenie działalności

4 lutego 2019

Mały ZUS ułatwi prowadzenie działalności

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, jak ważne jest wdrażanie postulatów przedsiębiorców, zgłaszanych w ramach serwisu Głos Przedsiębiorcy. Dzięki uchwalonej ustawie o małej działalności gospodarczej, od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z możliwości, jakie daje tzw. Mały ZUS. To realizacja jednego z postulatów zgłoszonych za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy, który dotyczy powiązania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne z efektami prowadzonej działalności gospodarczej.

Mały ZUS przewidziany jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na mniejszą skalę lub przechodzą przejściowe trudności. Przedsiębiorcy, których średni miesięczny przychód w poprzednim roku nie przekroczył 2,5-krotności płacy minimalnej, będą mogli skorzystać z preferencyjnych zasad ustalania minimalnej podstawy wymiaru składek – proporcjonalnie do wysokości przychodu. Uprawnieni do korzystania z Małego ZUS-u w 2019 r. będą mogli płacić składki wynoszące co najmniej 520 zł, nie wyższe jednak niż 1232 zł.

Do Małego ZUS-u trzeba się zgłosić w ciągu 7 dni od nabycia uprawnień. Dla większości przedsiębiorców termin ten upływa 8 stycznia każdego roku. W ciągu roku na Mały ZUS będą mogły przejść osoby, które teraz korzystają z innych ulg, lub te które wznowią zawieszoną działalność – wtedy w ciągu w ciągu 7 dni będą musiały zrobić zgłoszenie do ZUS. Do 8 stycznia 2019 roku do Małego ZUS zgłosiło się prawie 130 tys. przedsiębiorców. „Głos Przedsiębiorcy pokazuje, jak ważna jest dyskusja nad postulatami przedsiębiorców. Dotychczasowy poziom składek na ubezpieczenie społeczne stanowił poważne obciążenie dla małych firm. Wprowadzenie tzw. Małego ZUS to krok w dobrym kierunku. Kluczowe jest systemowe powiązanie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne z efektami prowadzonej działalności gospodarczej” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Więcej:

https://inforfk.pl/aktualnosci/4679512,Maly-ZUS-ulatwi-prowadzenie-dzialalnosci.html?pozycja=1

Źródło: Inforfk.pl