search
menu menu_open

Mali przedsiębiorcy wycofują się z ulgi ZUS

25 lutego 2019

Mali przedsiębiorcy wycofują się z ulgi ZUS

Już 11 tys. osób prowadzących działalność zrezygnowało z opłacania niższych składek. Niecałe dwa miesiące po wejściu w życie nowych przepisów.

Z najnowszych informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że bardzo szybko topnieje grupa przedsiębiorców korzystających z tzw. małego ZUS, czyli niższych składek na ubezpieczenia społeczne.

—————

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich:

Zaskakuje informacja, że przedsiębiorcy rezygnują z ulg w opłacaniu składek do ZUS lub przestają płacić je po obniżce. Rezygnujący z nowych uprawnień powinni pamiętać, że do końca roku nie będą mogli wrócić do możliwości opłacania niższych składek. Prawdopodobnie są to jednak osoby, które złożyły wniosek do ZUS na wszelki wypadek, a później okazało się, że nie spełniają warunków skorzystania z ulgowych składek. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, którzy nie opłacają nowych, niższych składek, nie można wykluczyć, że mają kłopot z ich wyliczeniem. Kalkulator udostępniony przez ZUS nie wylicza składek, które przedsiębiorca musi zapłacić, tylko podstawę ich wyliczenia. Sam więc musi ustalić, ile składki emerytalnej, a ile rentowej ma zapłacić. Myślę, że w przyszłości ten system powinien zrównoważyć elastyczność rozwiązań z prostotą ich stosowania.

Więcej:

https://www.rp.pl/ZUS/302249975-Przedsiebiorcy-rezygnuja-z-ulgi-ZUS.html

Źródło: Rzeczpospolita