search
menu menu_open

Firmy nie startują w przetargach

2 kwietnia 2019

Firmy nie startują w przetargach

Tak źle jeszcze nie było. Realnie mniej niż jedna oferta wpływa średnio w polskich przetargach. Oznacza to nie tylko brak konkurencji, lecz często również konieczność unieważniania postępowań.

Od wielu lat Polska jest w ogonie Unii Europejskiej, jeśli chodzi o konkurencyjność na rynku zamówień publicznych. Już raport Komisji Europejskiej za lata 2006–2010 pokazał, że zajmujemy trzecie miejsce od końca pod względem średniej liczby ofert składanych w przetargu. Wówczas było to jednak aż 3,1 oferty (przy średniej europejskiej wynoszącej 5,1 oferty). Dane za ostatni rok pokazują, że konkurencyjność w Polsce spadła do najniższego poziomu w historii. Przy zamówieniach poniżej progów unijnych (tylko te dane są publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych) w 2018 r. składano średnio w przetargu 2,19 oferty. To jednak nie koniec. Po odliczeniu średniej liczby odrzucanych ofert okazuje się bowiem, że przeciętnie na jeden polski przetarg przypadało zaledwie 0,8 oferty. Oznacza to, że w zasadzie na polskim rynku trudno mówić o konkurencji. W postępowaniach powyżej progów unijnych sytuacja jest tylko minimalnie lepsza. W 2017 r. średnio składano w nich 2,23 oferty.

—————

Eksperci są zgodni – jedynym sposobem na poprawę sytuacji w budownictwie jest wprowadzenie obowiązkowych klauzul waloryzacyjnych. Projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje taki mechanizm przy kontraktach na roboty budowlane i usługi trwające dłużej niż 12 miesięcy. Ustawa pozostawi jednak zamawiającym swobodę określenia zasad waloryzacji.

– Niestety boję się, że to nie zadziała. W tym przypadku jestem zwolennikiem ustawowego określenia sposobu waloryzacji, a nie pozostawiania tego w rękach zamawiających. Sądzę bowiem, że reguły zmian cen nie tylko będą różne w różnych przetargach, ale przede wszystkim mogą być nieostre i pozostawiać zbyt duży margines niepewności – ocenia Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Więcej:

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1406045,konkurencyjnosc-firm-w-polsce-przetarg.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna