search
menu menu_open

Nowy pomysł na poprawę dostępności do lekarza

4 kwietnia 2019

Nowy pomysł na poprawę dostępności do lekarza

Federacja Przedsiębiorców Polskich przygotowała program gospodarczy, w tym rewolucyjną propozycję dobrowolnych pracowniczych ubezpieczeń zdrowotnych. Federacja proponuje utworzenie PPK – bis, tyle że w ochronie zdrowia. Koncepcja, która zostanie szczegółowo zaprezentowana dziś w południe, zakłada stworzenie powszechnego, dobrowolnego systemu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w formie Pracowniczych Planów Zdrowotnych oraz Indywidualnych Planów Zdrowotnych (PPZ).

PPZ byłyby prowadzone przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Bazowy zakres ubezpieczenia obejmowałby leczenie onkologiczne i kardiologiczne. Byłaby możliwość dokupienia rozszerzonego ubezpieczenia w ramach PPZ przez uczestnika, pracodawcę, lub w formule współpłacenia.

Jak podkreśla FPP, polski system ochrony zdrowia jest głęboko niedofinansowany. Publiczne nakłady na zdrowie w relacji do PKB są o ponad 1 pkt proc. niższe niż w Czechach i na Słowacji, a także dwukrotnie mniejsze w porównaniu z Niemcami oraz Francją. Zadłużenie szpitali na koniec 2018 r. przekroczyło 12,8 mld zł. Przedstawiciele pokolenia powojennego wyżu demograficznego zaczynają wkraczać w wiek, w którym znacznie częściej potrzebują kosztownych procedur medycznych.

Jednocześnie choroby nowotworowe oraz układu krążenia odpowiadają za ponad 70 proc. zgonów w Polsce. Dlatego w tych obszarach powinien być położony szczególny nacisk na poprawę efektywności systemu ochrony zdrowia – uzasadnia FPP.

Więcej:

https://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/nowy-pomysl-na-poprawe-dostepnosci-do-lekarza,2608370,4141

Źródło: Interia.pl