search
menu menu_open

Nie tylko adwokaci znają się na zamówieniach

11 kwietnia 2019

Nie tylko adwokaci znają się na zamówieniach

Wielu specjalistów reprezentujących od lat strony przetargowe przed KIO może stracić to uprawnienie. Resort przedsiębiorczości zapewnia jednak, że zmiany nie są jeszcze przesądzone.

Środowisko ekspertów zamówień publicznych ma swoją specyfikę. Po pierwsze dlatego, że wielu z nich to jednocześnie specjaliści z innych branż, np. inżynierowie budownictwa czy informatycy, którzy dodatkowo zajęli się przetargami. Po drugie, jest wśród nich wielu prawników, w tym i takich posiadających stopnie naukowe, którzy zajmują się wyłącznie zamówieniami. Nigdy nie ukończyli aplikacji adwokackiej czy radcowskiej – po prostu nie było im to do niczego potrzebne, bo nie prowadzą innych spraw niż te związane z przetargami.

Dlatego też na salach rozpraw Krajowej Izby Odwoławczej równie często co adwokatów i radców prawnych można spotkać innych ekspertów od zamówień. Teraz ci ostatni mają zostać pozbawieni możliwości reprezentowania stron sporów przetargowych. W najnowszej wersji projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych pojawił się przepis, zgodnie z którym pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, osoba sprawująca zarząd majątkiem oraz osoba pozostająca w stałym stosunku zlecenia. Dodatkowo art. 510 projektu, bo o nim mowa, pozwala występować przed KIO pracownikom zamawiającego lub wykonawcy.

—————

Zapytanych przez nas ekspertów cieszy przede wszystkim rezygnacja z tworzenia Izby Koncyliacyjnej, zwłaszcza że koncyliacja miała być przed nią obowiązkowa. – Groziło to znacznym wydłużeniem i wzrostem kosztów rozwiązywania sporów, niewiele dając w zamian – mówi Grzegorz Lang z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Więcej:

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1407672,kio-eksperci-od-zamowien-publicznych.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna