search
menu menu_open

Obowiązkiem firm nie jest maksymalizowanie podatków

16 kwietnia 2019

Obowiązkiem firm nie jest maksymalizowanie podatków

Krajowa Administracja Skarbowa prawomocnie przegrała pierwszy spór o opinię zabezpieczającą.

Krajowa Administracja Skarbowa prawomocnie przegrała pierwszy spór o opinię zabezpieczającą.

—————

Mariusz Korzeb, doradca podatkowy, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Z analizy orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych i NSA wynika, że w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej wyroków, które rzeczywiście przyczyniają się do ochrony praw podatników. Omawiany wyrok jest kolejnym przykładem sprawiedliwego rozstrzygnięcia sprawy. Sąd dał bowiem wyraz fundamentalnej zasadzie nieprzedkładania interesu państwa ponad prawa jednostki. Agresywna polityka fiskalna doprowadziła bowiem do sytuacji, w której organy skarbowe każdą korzyść osiągniętą przez podatnika traktują jak optymalizację podatkową. Organy pomijają jednak, że taka korzyść nie musi być głównym motywem działania, ale jedynie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego skutkiem ubocznym, związanym z określonym działaniem biznesowym czy planem rozwoju firmy. Nie można akceptować poglądu, że przedsiębiorca powinien płacić najwyższe możliwe obciążenia.

Więcej:

https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/304159929-Spor-o-opinie-zabezpieczajaca—pierwsza-przegrana-skarbowki-w-NSA.html

Źródło: Rzeczpospolita