search
menu menu_open

Wypłata chorobowego zbyt obciąża przedsiębiorców

21 maja 2019

Wypłata chorobowego zbyt obciąża przedsiębiorców

Federacja Przedsiębiorców Polskich proponuje wprowadzenie zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, mających na celu zwiększenie jego efektywności i odciążenie pracodawców. Jedną z takich zmian miałoby być przełożenie na ZUS obowiązku wypłaty pensji, gdy pracownik znajduje się na zwolnieniu chorobowym.

Obecnie do 33 dnia choroby obowiązek ten musi wypełnić pracodawca – co w ubiegłym roku kosztowało polskich przedsiębiorców ponad 7 miliardów złotych. FPP chce, by ZUS wypłacał chorobowe od pierwszego dnia zwolnienia – co nie tylko odciążyłoby przedsiębiorców, lecz także zapewniłoby systemowi większą kontrolę nad korzystaniem ze zwolnień chorobowych.

– Po wprowadzeniu takich zmian pracodawcy częściej korzystaliby z form zatrudnienia pracowniczego. Wypłata wynagrodzenia chorobowego jest istotnym obciążeniem, zniechęcającym do zawierania umów o pracę – powiedziała Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka prawa pracy Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Więcej:

https://inforfk.pl/aktualnosci/5214467,Wyplata-chorobowego-zbyt-obciaza-przedsiebiorcow.html

Źródło: Inforfk.pl