search
menu menu_open

Będą niższe opłaty za wyższą emeryturę

30 maja 2019

Będą niższe opłaty za wyższą emeryturę

Mniejsze opłaty za IKE po pytaniach DGP. Decyzję o ewentualnym przejściu do ZUS uczestnicy OFE będą musieli podjąć do 10 stycznia.

Resort inwestycji i rozwoju postanowił zmniejszyć maksymalną wartość opłat w IKE. Pierwotnie zakładano, że wyniosą one, identycznie jak w OFE, 0,6 proc. wartości aktywów. Teraz minister Jerzy Kwieciński informuje, że zostaną obniżone do poziomu 0,45 proc.

Wczoraj projekt ustawy o transferze środków z OFE do IKE został wysłany do konsultacji. Ma wejść w życie 1 listopada. Decyzję o tym, co z ich pieniędzmi, oszczędzający będą musieli podjąć do 10 stycznia.

—————

– To rozwiązanie, które chroni przed ryzykiem złej daty, czyli wypłaty środków w czasie bessy na giełdzie. Projektodawcy słusznie założyli, że członkowie nowych IKE nie będą w stanie zabezpieczyć się przed nim sami, więc ustanowili bezpiecznik. Podobne rozwiązanie będzie też w pracowniczych planach kapitałowych – mówi Łukasz Kozłowski, ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.


Więcej: https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1414797,ofe-decyzja-o-aktywach-ike-czy-do-zus.html?r=88785&r=92401

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna