search
menu menu_open

Kosztowne kontrakty z drugiej ręki

19 czerwca 2019

Kosztowne kontrakty z drugiej ręki

Eksperci szacują, że zagrożona jest realizacja wartych 5 mld zł inwestycji drogowych i kolejowych. Ich waloryzacja byłaby… tańsza

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz związane z nią Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) przygotowały raport oceniający skutki zrywania kontraktów budowlanych i powierzania realizacji nowym wykonawcom. Szacują, że budowa co najmniej 12 odcinków dróg jest zagrożona. Stały się nierentowne, bo znacznie wzrosły koszty budowy, spowodowane podwyżką cen materiałów i robocizny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zerwała już kilka umów, ponieważ wykonawcy nie radzili sobie z ich realizacją. Teraz wprowadza nowych, którzy dokończą inwestycje, nazywane potocznie w branży kontraktami z drugiej ręki. Wyłoniła już np. wykonawcę, który dokończy budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.

—————

— W przypadku projektów realizowanych w bieżącej perspektywie finansowej, gdzie rozwiązano umowę z pierwotnym wykonawcą oraz wyłoniono zastępczego, średni ważony wzrost kosztów realizacji inwestycji wyniósł aż 89 proc., a przeciętne opóźnienie 20 miesięcy — szacuje

Marek Kowalski, przewodniczący FPP

i prezes CALPE.

W poprzedniej perspektywie natomiast wskaźnik wzrostu kosztów sięgał 22,8 proc., zaś opóźnienie — 26 miesięcy.

— Wartość umów zagrożonych niewykonaniem do końca 2023 r. wynosi około 5 mld zł. Oznaczałoby to groźbę utraty 4,2 mld zł z Funduszu Spójności — szacuje

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista FPP

oraz ekspert CALPE

.


Więcej:

https://www.pb.pl/kosztowne-kontrakty-z-drugiej-reki-963903

Źródło: Puls Biznesu