search
menu menu_open

W 2020 najwyższy od lat skok składek od przedsiębiorców

27 czerwca 2019

W 2020 najwyższy od lat skok składek od przedsiębiorców

Od stycznia przyszłego roku 1,5 mln osób prowadzących działalność gospodarczą zapłaci miesięcznie nawet 120 zł więcej składek niż obecnie. Przedsiębiorcy proponują zmiany, aby uniknąć takich niespodzianek w przyszłości.

Rekordowy wzrost składek na ZUS nastąpi w bardzo niekorzystnym dla przedsiębiorców momencie. Rząd zakłada bowiem, że w przyszłym roku rozpocznie się spowolnienie gospodarcze. Prawie 1,5 mln prowadzących działalność gospodarczą trudniej będzie więc zarobić odpowiednio więcej, aby pokryć rosnące koszty prowadzenia działalności.

—————

– W ujęciu procentowym byłby to największy wzrost składek w ujęciu rok do roku od siedmiu lat, kiedy to na wzrost podstawy wymiaru składek nałożył się wzrost składki rentowej. W ujęciu kwotowym byłby to natomiast największy wzrost od 2000 r., kiedy to panująca wówczas jeszcze w Polsce dwucyfrowa inflacja powodowała bardzo dynamiczne podwyżki – wylicza

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Aby uniknąć skokowego wzrostu składek z działalności, szczególnie w tak niekorzystnym jak obecny momencie, Federacja proponuje zmiany zasad liczenia składek z działalności gospodarczej.

– Już w grudniu ubiegłego roku sygnalizowaliśmy ten problem Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiliśmy naszą konkretną propozycję jego rozwiązania. Nasza koncepcja opiera się na powiązaniu podstawy wymiaru składek z faktycznie obserwowanymi wielkościami zamiast wielkości prognozowanych, dzięki czemu ścieżka wzrostu składek dla przedsiębiorców w kolejnych latach byłaby stabilniejsza i bardziej przewidywalna – dodaje

Łukasz Kozłowski

.

Więcej:

https://www.rp.pl/ZUS/306269906-ZUS-przedsiebiorcy-proponuja-zmiany-zasad-liczenia-skladek.html

Źródło: Rzeczpospolita