search
menu menu_open

ZUS coraz skuteczniej ściąga należności od przedsiębiorców

11 lipca 2019

ZUS coraz skuteczniej ściąga należności od przedsiębiorców

W ubiegłym roku o 30 proc. zwiększyła się ściągalność zaległych składek. Zakład ma powody do zadowolenia, ale pracodawcy wskazują, że lepiej by było, gdyby zajął się raczej prewencją niż karaniem.

W ciągu ostatnich trzech lat zwiększyły się kwoty przejmowane w trybie egzekucji własnej. W 2017 r. w porównaniu do roku poprzedniego wzrost ten wyniósł 10 proc., natomiast w 2018 r. – ponad 30 proc. (patrz grafika). ZUS podkreśla, że na tak wysoki wynik mają wpływ m.in. elektronizacja komunikacji między uczestnikami postępowań oraz stałe poszerzanie katalogu źródeł danych niezbędnych do ich prowadzenia (w tym informacje o składnikach majątkowych zobowiązanych). Obecnie na 2,5 mln działających podmiotów 520 tys. jest zadłużonych w ZUS.

—————

Podobnie uważa

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

. – Uszczelnienie systemu nie powinno oznaczać, że ZUS wykorzystuje sytuacje sporne z przedsiębiorcami do obciążania ich zaległymi składkami za kilka lat wstecz. Instytucja taka jak ZUS powinna bardziej się zajmować prewencją niż karaniem – twierdzi.

Więcej:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1421515,zus-przedsiebiorca-zalegle-skladki.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna