search
menu menu_open

FPP: Rzecznik MŚP powinien móc reprezentować przedsiębiorców przed sądami powszechnymi

16 lipca 2019

Federacja popiera postulat Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) popiera inicjatywę rozszerzenia kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Federacja uważa, że Rzecznik MŚP powinien mieć możliwość brania udziału w toczących się już postępowaniach w sprawach cywilnych z zakresu ubezpieczeń społecznych (ZUS) oraz możliwość wnoszenia skarg kasacyjnych od prawomocnych orzeczeń w tych sprawach.

Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, uchwalona w ramach Konstytucji Biznesu w marcu 2018 r.,przyznaje Rzecznikowi prawo do występowania w sprawach przedsiębiorców przed sądami administracyjnymi, ale nie przed sądami powszechnymi. W związku z tym przedsiębiorcy w aktualnym stanie prawnym są pozbawieni możliwości interwencji Rzecznika na poziomie sądów w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.


„Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest bardzo istotną instytucją dla polskiego biznesu. Główną istotą funkcji Rzecznika jest wspieranie przedsiębiorcy w sprawach pomiędzy nim a urzędem, samorządem bądź instytucją państwową.

Nierzadko mali i średni przedsiębiorcy postawieni w sytuacji konfliktu z urzędem nie mają środków na pokrycie profesjonalnych usług kancelarii prawnych.

W takich sytuacjach pomocny jest rzecznik MŚP, którego kompetencje mają charakter interwencyjny – dlatego zdecydowanie popieramy rozszerzenie jego uprawnień


w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Propozycja Rzecznika MŚP jest całkowicie zgodna z tym co postulowaliśmy wcześniej w trakcie prac nad Konstytucją Biznesu.

Rozszerzenie kompetencji Rzecznika MŚP byłoby całkowicie zgodne z wielokrotnie publicznie wyrażaną intencją Pana Premiera objęcia ochroną prawną małych i średnich firm– wskazuje

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

.

Dotychczas Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców miał możliwość m. in.: żądania od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i  dokumentów w sprawach konkretnych przedsiębiorców, wsparcia przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, wniesienia skargi do sądu administracyjnego, występowania z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów czy – w przypadku dostrzeżenia rozbieżności w stosowaniu prawa przez sądy – zwrócenia się o rozstrzygnięcie problemu do Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Sądu Najwyższego.