search
menu menu_open

Rynek pracy pozostaje w równowadze

18 lipca 2019

Rynek pracy pozostaje w równowadze

Gościem Grzegorza Siemionczyka był Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu zwiększyło się o około 14 tys. osób, co wystarczyło tylko, aby skompensować spadek zatrudnienia w kwietniu i maju. Krótko mówiąc, w minionym miesiącu przedsiębiorstwa miały tyle samo pracowników, co w marcu. Po raz ostatni z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w 2013 r. To efekt wyczerpywania się zasobów pracy czy jednak słabnąć zaczął też popyt na pracę?

Ewidentnie zaczynamy zderzać się z barierą demograficzną na rynku pracy. W całej gospodarce sytuacja jest nawet gorsza niż w sektorze przedsiębiorstw. Według Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w I kwartale zmalała liczba osób pracujących. To oznacza, że wzrost poziomu aktywności zawodowej ludności nie wystarcza już, aby kompensować malejącą w tempie około 300 tys. rocznie liczbę osób w wieku od 20 do 64 lat. Te statystyki w niewielkim stopniu obejmują imigrantów, dzięki którym zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rok do roku wciąż jeszcze rośnie – choć też głównie z powodu styczniowej rewizji próby.

Więcej:

https://www.parkiet.com/Gospodarka—-Kraj/307179893-Rynek-pracy-pozostaje-w-rownowadze.html

Źródło: Parkiet