search
menu menu_open

Dobra koniunktura wymusza wzrost zarobków w regionach

29 lipca 2019

Dobra koniunktura wymusza wzrost zarobków w regionach

Na różnice w płacach w poszczególnych regionach kraju wskazują ostatnie kwartalne dane GUS dotyczące zatrudniania i wynagrodzeń.

Praca na tych samych czy podobnych stanowiskach może być rożnie wynagradzana w zależności od regionu w którym się pracuje czy też branży gospodarki. To nic nowego – jednak czy są dane, które wskazują, że te zjawiska, a zwłaszcza regionalizacja płac – mogą się pogłębiać?


Łukasz Kozłowski,główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

: Rzeczywiście w oparciu o najnowsze dane wyrażane są obawy, że następuje nadmierne rozwarstwienie poziomu wynagrodzeń w poszczególnych regionach Polski. Jeśli jednak poddamy analizie zmiany poziomu płac w nieco dłuższym horyzoncie czasowym, okazuje się, że w latach 2013-2017, wśród 30 powiatów o najwyższym skumulowanym wzroście płac, były tylko 3, które w punkcie wyjścia znajdowały się powyżej średniej krajowej.

Więcej:

http://wgospodarce.pl/informacje/66387-dobra-koniunktura-wymusza-wzrost-zarobkow-w-regionach

Źródło: Wgospodarce.pl