search
menu menu_open

Emerytalny problem rośnie

31 lipca 2019

Emerytalny problem rośnie

Federacja Przedsiębiorców Polskich szacuje, że w 2020 roku liczba emerytów otrzymujących świadczenie niższe od minimalnego sięgnie około 324 tys. Skala problemu w ciągu 7 lat wzrosła 10 krotnie.


FPP

prognozowała wcześniej, że w 2019 r. liczba osób otrzymujących świadczenie poniżej minimalnego sięgnie 280,1 tys. Prognozy

FPP

okazały się trafne, bo według nowych danych ZUS po waloryzacji, liczba osób pobierających emerytury niższe od minimalnych wzrosła do 279,9 tys. W konsekwencji odsetek osób otrzymujących takie świadczenie poniżej minimum wzrósł z 4,2 proc. w 2018 r. do 4,9 proc. w 2019 r. W kolejnych latach będzie coraz gorzej.

Na przestrzeni ostatnich lat ta grupa znacznie wzrosła. O ile w 2011 r. takich osób było ok. 24 tys., według danych ZUS, to w marcu 2014 r. ich liczba sięgnęła ok. 92,5 tys. W 2018 roku było to już około 234 tys. – wylicza

FPP

. Prognoza zakłada, że w 2020 roku będzie to 324 tys. czyli 5,5 proc. emerytów ogółem będzie otrzymywać emeryturę „sub-minimalną”.

—————

– Jedynym sposobem na zatrzymanie tych tendencji o potencjalnie katastrofalnych skutkach w wymiarze społecznym jest zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom, które dotychczas świadczyły pracę na podstawie nieoskładkowanych umów zleceń, gdzie okresy zatrudnienia w tej formie w praktyce nie przekładały się na nabycie uprawnień do najniższego gwarantowanego świadczenia. – mówi

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). – Pokazuje to konieczność implementacji proponowanej restytucji w systemie ubezpieczeń społecznych – po uporządkowaniu i wyjaśnieniu przeszłych stanów faktycznych należy wprowadzić zmiany legislacyjne gwarantujące, że każda forma aktywności zawodowej będzie stanowić tytuł do ubezpieczenia społecznego, z którym wiążą się konkretne przyszłe uprawnienia do zabezpieczenia emerytalnego” – dodaje.

Więcej:

https://biznes.interia.pl/news/emerytalny-problem-rosnie,2624577

Źródło: Interia.pl