search
menu menu_open

Firmy będą porzucać nieopłacalne budowy

21 sierpnia 2019

Firmy będą porzucać nieopłacalne budowy

Realna waloryzacja kontraktów na budowę dróg i kolei ma być dla budżetu mniejszym obciążeniem niż jej brak, czego skutkiem mogą być bankructwa firm, wydłużający czas robót i konieczność znaczących dopłat do nowych ofert.

W poniedziałek

Federacja Pracodawców Polskich

(FPP) skierowała w tej sprawie pismo do sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji. Proponuje w nim wprowadzenie do projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych poprawki zakładającej waloryzację wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, jeśli nastąpiłby wzrost kosztów. Jednocześnie ostrzega, że w obecnej sytuacji rynkowej jej brak doprowadzi do poważnych konsekwencji: – Pogorszenie kondycji przedsiębiorstw w branży infrastrukturalnej będzie mieć wpływ na sytuację licznej grupy ich pracowników, podwykonawców oraz ich rodzin – stwierdza

Marek Kowalski, przewodniczący FPP

. Z badania Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) przy

FPP

wynika, że koszt waloryzacji trwających umów, która uchroniłaby przed załamaniem branżę budowlaną i realizowane przez nią rządowe programy budowy dróg i kolei, wyniósłby do 2,7 mld. zł. Natomiast koszty braku waloryzacji mogą sięgnąć 10,4 mld zł, doprowadzając do fali upadłości firm, w której wyniku pracę straciłoby 85 tys. osób.

Więcej:

https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/30648-firmy-beda-porzucac-nieoplacalne-budowy

Źródło: Rzeczpospolita