search
menu menu_open

FPP i CALPE: E-faktury ułatwią prowadzenie biznesu

27 sierpnia 2019

MPIT realizuje postulaty przedsiębiorców zgłaszane w aplikacji Głos Przedsiębiorcy

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) wskazują, że e-faktury pomogą sprawniej zarządzać przedsiębiorstwem. Wśród szeregu korzyści e-faktur znajdują się: oszczędność czasu i pieniędzy, wiarygodność wystawianych dokumentów oraz łatwość ich przechowywania. Szacuje się, że całkowity koszt wystawienia i wysłania tradycyjnej faktury wynosi od 1,50 zł do 4,50 zł, podczas gdy wysłanie e-faktury to koszt dla firmy od 0 zł do 0,16 zł. Wymierną korzyścią dla przedsiębiorców jest także fakt, że Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) zapewnia formaty dokumentów zgodne ze standardami Normy Europejskiej. To kolejny postulat zrealizowany w odpowiedzi na zgłoszenia przedsiębiorców w aplikacji Głos Przedsiębiorcy na portalu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii biznes.gov.pl.

Od 18 kwietnia 2019 r. udzielający zamówień publicznych mają obowiązek odbierania e-faktur za pośrednictwem Platformy dla zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro. Od 1 sierpnia tego roku objął on wszystkie zamówienia publiczne. Podmioty publiczne nie mają jednak obowiązku przyjmowania e-faktur w przypadku postępowań ogłoszonych przed 18 kwietnia 2019 r.
PEF jest szansą dla Polskich firm do zwiększenia swojej konkurencyjności nie tylko w kraju, ale także na terenie całej Unii Europejskiej

. E-faktury wytwarzane są w ujednoliconym formacie, według standardów Normy Europejskiej. Umożliwia to sprawne przesyłanie dokumentów w procesach związanych z zamównieniami publicznymi czy pomiędzy partnerami handlowymi.

Korzystanie z e-faktur jest wymogiem postępu w nowoczesnej administracji oraz współczesnego biznesu

– liczymy, że system ten będzie coraz częściej stosowany także w obrocie komercyjnym – nie tylko w sektorze publicznym”

– mówi

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

.
Fakturowanie online jest tańsze, wygodniejsze i szybsze. Jest także elementem ekologicznego myślenia o przyszłości

. Dzięki platformie, firmy nie muszą ponosić dodatkowych kosztów związanych z m.in. drukowaniem dokumentów na papierze, zapewnieniem bezpiecznego miejsca ich przechowywania czy wystawiania duplikatów dokumentów. Przedsiębiorcy nie są także zmuszeni do wdrażania własnego systemu, z czym wiązałyby się dodatkowe wydatki.

Platforma jest bezpłatna zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających.

Ponadto – jako jedyna publiczna platforma e-faktur

– PEF jest także poważnym narzędziem do walki z zatorami płatniczymi

. Zapewnia wiarygodność wystawianych faktur, tym samym

zmniejsza liczbę błędnych i fałszywych dokumentów w obiegu oraz skraca czas akceptacji faktury

. Automatyzacja obiegu dokumentów finansowych w tej postaci niweluje ryzyko ich zgubienia”

– zauważa

Grzegorz Lang, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

.


JAK DZIAŁA GŁOS PRZEDSIĘBIORCY?


Za pośrednictwem formularza online każdy przedsiębiorca może zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy ustawodawcze, które następnie są oceniane przez internautów i weryfikowane przez specjalistów z administracji. Projekty mogą dotyczyć siedmiu kategorii: rozwój działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, finansowanie, wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług na rynek, handel zagraniczny, informacje dla przedsiębiorców, inwestowanie w Polsce.

W przypadku, gdy sygnalizowany problem zostanie oceniony jako istotny, a jego rozwiązanie możliwe.


JAK ZGŁOSIĆ POMYSŁ?


Przedsiębiorca na stronie

https://www.biznes.gov.pl/glos-przedsiebiorcy/

klika w przycisk

ZGŁOŚ NOWY POMYSŁ.

Każdy zalogowany użytkownik może zgłosić swój pomysł bez zbędnych formalności. Dzięki opcji komentarzy, każdy pomysłodawca może sprawdzić, jak jego pomysł oceniają inni przedsiębiorcy oraz sam może skomentować i ocenić koncepcje innych. Status pomysłu (np. czy został odrzucony, przekazany do konsultacji albo wdrożony) jest publikowany na portalu – tym samym wszyscy zainteresowani mają aktualną informacje o danym pomyśle. do wprowadzenia w obecnych warunkach, pomysł przekazywany jest do resortu właściwego dla danej sprawy.