search
menu menu_open

Trzynasta emerytura kosztem większego deficytu FUS?

9 września 2019

Trzynasta emerytura kosztem większego deficytu FUS?

W projekcie budżetu na 2020 rok nie zagwarantowano pieniędzy na trzynaste emerytury. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia jednak, że zostaną one wypłacone. Eksperci wskazują, że pomimo zapowiadanych oszczędności wypłata dodatkowego świadczenia może odbyć się kosztem zwiększenia deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W projekcie budżetu założono bowiem, że ma być on rekordowo niski.

W maju ZUS wypłacił większość „trzynastych emerytur”. Jednorazowe świadczenie trafiło do ponad 9,8 mln osób, w tym ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów. Koszt wypłaty trzynastek to 10,8 mld zł.

Zgodnie z ustawą trzynasta emerytura była wypłacona osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Trzynastą emeryturę otrzymały także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia miały już przyznane prawo do tego świadczenia).

Obniżenie deficytu może być problemem

Zdaniem

Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich

rok 2020 i 2021 zapowiada się dobrze dla FUS. – W planie finansowym funduszu założono, że jego przychody wzrosną o blisko 30 mld zł rocznie. To wynika m.in. z tego, że OFE ulegną przekształceniu. Z tego tytułu zostanie pobrana w dwóch ratach opłata przekształceniowa, która zasili FUS. Aktywa osób, które zamiast do IKE wolą przejść z II filaru do ZUS, trafią natomiast do Funduszu Rezerwy Demograficznej – wyjaśnia ekspert.

Więcej:

https://www.prawo.pl/kadry/trzynasta-emerytura-a-deficyty-funduszu-ubezpieczen-spolecznych,468314.html

Źródło: Prawo.pl