search
menu menu_open

FPP, CALPE postulują powołanie niezależnego podmiotu oceniającego OSR-y

25 września 2019

FPP, CALPE postulują powołanie niezależnego podmiotu oceniającego OSR-y

Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) przedstawiły rekomendacje na rzecz poprawy jakości prawa stanowionego w Polsce i proponują w nich m.in. zwiększenie znaczenia oceny skutków regulacji (OSR). W tym celu należałoby – według nich – powołać niepolityczne, niezależne ciało oceniające OSR-y przygotowywane przez projektodawców aktów prawnych, w szczególności przez rząd.

Postulaty obejmują: ograniczenie zmian prawa, podniesienie efektywności nowych regulacji, prowadzenie regularnych przeglądów obowiązującego prawa, zwiększenie znaczenia OSR-ów, ekspercką ocenę projektów aktów prawnych, ograniczenie i kumulowanie nowelizacji – wreszcie stanowienie prostych i zrozumiałych aktów prawnych oraz stworzenie przyjaznego systemu dostępu i wyszukiwania obowiązujących regulacji, wymieniono w komunikacie.

„Niepewność i niestabilność prawa to największa bariera rozwoju gospodarczego, a jakość prawa ma podstawowe znaczenie dla skuteczności realizacji polityk publicznych. W Polsce pole do ograniczenia liczby i podniesienia jakości nowo przyjmowanych przepisów jest bardzo duże. Proces legislacyjny powinien obejmować szczegółowe i – w miarę możliwości – ustandaryzowane metody oceny projektowanych rozwiązań, podczas gdy interwencja legislacyjna powinna być ostatecznością. Należy przyjąć uporządkowany sposób decydowania o podjęciu interwencji legislacyjnej, który jest wyczerpująco odzwierciedlony w dokumencie poprzedzającym podjęcie prac legislacyjnych” – powiedział

przewodniczący FPP, prezes CALPE Marek Kowalski

, cytowany w komunikacie.

—————


Ekspert CALPE Grzegorz Lang

wskazał, że tzw. projekty pilne powinny zawsze mieć ograniczony czas obowiązywania. Warto też – według niego – wprowadzić obowiązek szczegółowego uzasadniania poprawek zgłaszanych w toku procesu legislacyjnego w parlamencie i aktualizowania uzasadnień.

Więcej:

http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,25230518,fpp-calpe-postuluja-powolanie-niezaleznego-podmiotu-oceniajacego.html

Źródło: Wyborcza.biz