search
menu menu_open

Boom na ulgi dla przedsiębiorców

22 października 2019

Boom na ulgi dla przedsiębiorców

Rząd szacował, że z preferencji polegającej na opłacaniu składek od przychodu skorzysta ok. 170 tys. firm. Jest ich prawie 20 tys. więcej

Pomoc dla przedsiębiorców wprowadzono ustawą z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz.U. poz. 1577), która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z nią najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zależy od przychodu, który nie może przekroczyć 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. Obecnie z tej formy pomocy korzysta 188,3 tys. firm, podczas gdy w marcu było ich 142 tys. Rząd szacował, że będzie to 173,1 tys.

—————

– To prawda, że 99 proc. wszystkich prowadzących działalność gospodarczą opłaca składki na ubezpieczenie społeczne od obowiązkowej wysokości, nie decydując się na wyższe wpłaty do ZUS – komentuje

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1436057,przedsiebiorca-ulga-skladka-spoleczna.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna