search
menu menu_open

FPP oczekuje, że GUS będzie wykorzystywał dane z KAS dzięki zmianie prawa

27 listopada 2019

FPP oczekuje, że GUS będzie wykorzystywał dane z KAS dzięki zmianie prawa

Na podstawie znowelizowanej ostatnio Ordynacji podatkowej szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udostępnia służbom statystyki publicznej dane niezawarte w aktach spraw podatkowych – można zatem oczekiwać, że ta możliwość zostanie wykorzystana przez Główny Urząd Statystyczny do pozyskania danych niezbędnych do prowadzonych badań statystycznych bezpośrednio od organów administracji podatkowej, dzięki czemu ograniczony zostanie zakres sprawozdawczości statystycznej wymaganej wobec przedsiębiorców, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).


FPP

wskazuje, że dzięki uchwalonej 31 lipca br. ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, może zostać zmniejszony zakres sprawozdawczości statystycznej wymaganej wobec przedsiębiorców. Postulat ograniczenia obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych nakładanych na firmy był zgłaszany w ramach serwisu Głos Przedsiębiorcy. Za pośrednictwem formularza online Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii każdy przedsiębiorca może zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy ustawodawcze, które następnie są oceniane przez internautów oraz merytorycznie analizowane i przekazywane do prac legislacyjnych.

Więcej:

http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,25449126,fpp-oczekuje-ze-gus-bedzie-wykorzystywal-dane-z-kas-dzieki.html

Źródło: Wyborcza.biz