search
menu menu_open

Jedno sprawozdanie zamiast czterech

6 grudnia 2019

Jedno sprawozdanie zamiast czterech

Promowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich oraz Rzecznika MSP „Głos przedsiębiorcy” ma już swoje sukcesy. Formularz na stronie www.biznes.gov.pl ma za zadanie umożliwić przedsiębiorcom zgłoszenie barier administracyjnych, przeszkadzających im w prowadzeniu firmy. Jedną z takich przeszkód, zgłoszonych przez właścicieli firm, był obowiązek sprawozdawczy w prawie energetycznym.

Dotychczas firmy zajmujące się przewozem paliw musiały składać cztery oddzielne sprawozdania pisemne, o tej samej treści, do czterech różnych organów administracji publicznej.

—————

– Za sprawą zgłoszenia tego problemu przez formularz na stronie www.biznes.gov.pl podjęto prace legislacyjne, które zostały już zakończone. Zmiana obowiązującego prawa została uchwalona przez Sejm i podpisana na początku sierpnia przez Prezydenta – powiedział

Łukasz Kozłowski, Główny Ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://inforfk.pl/aktualnosci/6399584,Jedno-sprawozdanie-zamiast-czterech.html

Źródło: Inforfk.pl