search
menu menu_open

FPP i CALPE: Rolę koordynatora OSR trzeba wzmocnić, mógłby go powoływać premier

11 grudnia 2019

FPP i CALPE: Rolę koordynatora OSR trzeba wzmocnić, mógłby go powoływać premier

Obecnie pozycja koordynatora ds. oceny skutków regulacji (OSR) nie spełnia pokładanych w niej oczekiwań – należy ją wzmocnić tak, by mógł on nie ograniczać się do wytykania błędów w samym formularzu OSR, ale samodzielnie i kompleksowo oceniać projektowane regulacje, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Według nich, nad nieprzekraczaniem granic przez prawodawcę powinien czuwać samodzielny koordynator, silnie umocowany np. powołaniem przez prezesa Rady Ministrów jako odrębna instytucja.

Rola koordynatora OSR to dbanie o należytą jakość regulacji oraz efektywna i rzetelna analiza kosztów i korzyści planowanego działania. Dzięki temu możliwe jest powstrzymywanie zalewu zbędnych inicjatyw legislacyjnych. Prawodawcy muszą być świadomi konsekwencji, jakie przygotowane przez nich akty prawne mogą wywołać w życiu obywateli. Na tym stanowisku powinna jednak zasiadać osoba solidna, samodzielna oraz posiadająca wysokie kompetencje, uważają organizacje.

„Wzmocniony koordynator OSR nie może ograniczać się do wytykania błędów w samym formularzu, ale powinien samodzielnie i kompleksowo oceniać projektowane regulacje. Będzie to możliwe wówczas, gdy zostanie wyposażony w odpowiedni aparat urzędniczy o profilu ekonomicznym, socjologicznym i prawnym. W żadnym wypadku nie może to być jego zadanie uboczne, obok innych spraw – należy postulować wzmocnienie pozycji koordynatora OSR przez oddzielenie zadań związanych z oceną aktów normatywnych od innych zadań” – powiedział

przewodniczący FPP, prezes CALPE Marek Kowalski

, cytowany w komunikacie.

Więcej:

https://www.money.pl/gielda/fpp-i-calpe-role-koordynatora-osr-trzeba-wzmocnic-moglby-go-powolywac-premier-6455186983229057a.html

Źródło: Money.pl