search
menu menu_open

Niższe stawki VAT mogą wrócić już za dwa lata

9 stycznia 2020

Niższe stawki VAT mogą wrócić już za dwa lata

Formalne wymogi obniżki prawdopodobnie spełnimy jeszcze w tym roku. Jednak najważniejsza jest wola polityczna rządzących, a tej w obliczu spowolnienia może zabraknąć – uważają ekonomiści.

W środę ruszyły sejmowe prace nad projektem budżetu na 2020 r. Zgodnie z planem przedstawionym przez resort finansów ma to być pierwszy „budżet bez deficytu”, to znaczy taki, w którym dochody mają starczyć na pokrycie wszystkich wydatków. – Osiągnęliśmy to dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i odbudowie dochodów podatkowych – przekonywał podczas debaty sejmowej Tadeusz Kościński, minister finansów.

—————

Drugi warunek jest bardziej skomplikowany: skumulowana (począwszy od 2014 r.) suma odchyleń deficytu sektora finansów publicznych od MTO (średniookresowego celu budżetowego, który wynosi -1 proc. PKB) musi być większa niż minus 6 pkt proc. – Ze sprawozdania budżetowego za 2018 r. wynika, że suma ta wynosiła minus 4,59 pkt proc. Mamy więc przestrzeń na ponad 1,4 pkt proc. i jest nadzieja, że na koniec 2020 także ten drugi warunek zostanie spełniony – analizuje

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/301089890-Nizsze-stawki-VAT-moga-wrocic-juz-za-dwa-lata.html

Źródło: Rzeczpospolita