search
menu menu_open

Ryzykowny powrót do najniższej ceny

13 stycznia 2020

Ryzykowny powrót do najniższej ceny

Powrót do stosowania ceny jako jedynego kryterium nie tylko byłby błędem, lecz może też oznaczać złamanie prawa – uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Jesienią minionego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiadała, że rozważa powrót do stosowania ceny jako jedynego kryterium. W minionym tygodniu w podobnym tonie wypowiedział się dla „Pulsu Biznesu” Tomasz Żuchowski, p.o. generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad. Jego zdaniem dotychczas stosowane pozacenowe kryteria nie sprawdziły się, a wybór na podstawie samej ceny może pozwolić na obniżenie kosztów.

—————

– W przypadku modelu „zaprojektuj i wybuduj” kryteria niecenowe mają sens przede wszystkim wówczas, gdy inwestor prowadzi ocenę jakościową oferty. W takiej sytuacji, otrzymując ofertę określonej wartości dla danej drogi, żąda od wykonawców przedstawienia koncepcji wykonania inwestycji, którą weryfikuje oraz ocenia co do jakości, poprawności czy efektywności rozwiązań proponowanych przez wykonawcę. Wówczas przyznaje punkty merytoryczne – mówi

Marek Kowalski, przewodniczący FPP.

Zaznacza też, że przy wariancie „zaprojektuj i wybuduj” powrót do ceny jako jedynego kryterium może być niezgodny z prawem. Trudno w nim bowiem mówić o ustalonych z góry parametrach technicznych, a tylko przy ich wskazaniu w specyfikacji możliwe jest zastosowanie ceny jako jedynego kryterium.

Więcej:

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1448193,ryzykowny-powrot-do-najnizszej-ceny.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna