search
menu menu_open

PFRON ma tylko pięć lat na kontrolę

28 stycznia 2020

PFRON ma tylko pięć lat na kontrolę

Dotacje na niepełnosprawnych mogą być weryfikowane o połowę krócej, niż chce Fundusz – uznał UOKiK.

Ostatnie stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma ogromne znaczenie dla dziesiątek tysięcy przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne i otrzymujących miliardy dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do tej pory PFRON przyjmował, że ma dziesięcioletni okres przedawnienia roszczeń o zwrot dotacji, jeśli jej wypłata nastąpiła niezgodnie z prawem. Ze stanowiska UOKiK wydanego na wniosek

Federacji Przedsiębiorców Polskich

wynika, że ten okres powinien być o połowę krótszy.

—————


Tomasz Chudobski, ekspert ds. prawa gospodarczego Federacji Przedsiębiorców Polskich

:

Zakładam, że pomimo korzystnego dla przedsiębiorców stanowiska UOKiK, wyroków TSUE i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, PFRON będzie bronił prawa do żądania zwrotu dofinansowań z dziesięcioletnim okresem przedawnienia. Jestem jednak przekonany, że wykładnia stosowana przez Fundusz jest nie do obrony. Należy podkreślić, że wymogi stawiane przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne są nadmierne i nie wynikają z przepisów rozporządzenia KE nr 651/2014.

Więcej:

https://www.rp.pl/Kadry/301279918-PFRON-ma-tylko-piec-lat-na-kontrole—stanowisko-UOKiK-wazne-dla-firm.html

Źródło: Rzeczpospolita