search
menu menu_open

FPP: UOKiK potwierdził, że termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat

29 stycznia 2020

FPP: UOKiK potwierdził, że termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) potwierdził dotychczasowe stanowiska sądów, wskazując, że okres przedawnienia dla roszczeń Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o zwrot pomocy publicznej na zatrudnienie wynosi 5 lat, podała Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP), która zwróciła się w tej sprawie do Urzędu.Federacja Przedsiębiorców Polskich

(

FPP

) zwróciła się do UOKiK z pytaniem, jaki jest okres przedawnienia dla zobowiązań wobec PFRON o zwrot pomocy publicznej na zatrudnienie. UOKiK potwierdził dotychczasowe stanowiska TSUE i krajowych sądów administracyjnych wskazując okres 5 lat. Tym samym roszczenia PFRON wykraczające poza okres 5 lat są niezasadne” – czytamy w komunikacie.

—————

„Wyjaśnienie kwestii terminu przedawnienia roszczeń PFRON nie zastąpi systemowego rozwiązania. Nawet najbardziej terminowi płatnicy są obecnie narażeni na ryzyko sporu z Funduszem nie z własnej winy. Ustawodawca nie powinien stawiać pracodawcom wymogów, których spełnienie nie jest zależne tylko od nich. W szczególności sankcją za naruszenie takich wymogów nie może być utrata całości miesięcznego dofinansowania dla danego pracownika. Rozwiązaniem może być wprowadzenie proporcjonalności sankcji, czyli pozbawianie pracodawców jedynie części dofinansowania odpowiadającej części kosztów poniesionych po terminie” – skomentował ekspert ds. prawa gospodarczego

FPP Tomasz Chudobski

, cytowany w materiale.

Więcej:

https://wyborcza.biz/biznes/1,100969,25640717,fpp-uokik-potwierdzil-ze-termin-przedawnienia-roszczen-pfron.html

Źródło: Wyborcza.biz