search
menu menu_open

Będzie więcej zerwanych umów na budowach dróg

7 lutego 2020

Będzie więcej zerwanych umów na budowach dróg

Brak efektywnych klauzul waloryzacyjnych w zawartych kontraktach grozi falą bankructw i grupowymi zwolnieniami pracowników – alarmuje BCC.

Firmy będą schodzić z budów, bo realizacja kontraktów zacznie przynosić straty, wyłonienie nowych wykonawców będzie problemem z powodu rosnących kosztów, zwiększą się kłopoty ze znalezieniem pracowników. Taki kasandryczny scenariusz zagraża w tym roku realizacji inwestycji infrastrukturalnych – budowie dróg i modernizacji linii kolejowych wobec niezałatwionej waloryzacji zawartych wcześniej umów. – Grozi to falą bankructw i zwolnieniami grupowymi pracowników. Jeśli do tego dojdzie, odczuje to cała gospodarka, ponieważ budownictwo uznawane jest za barometr wzrostu gospodarczego – ostrzega BCC. Od jednego miejsca pracy w sektorze budowlanym zależy kilka miejsc pracy w transporcie, produkcji przemysłowej czy w handlu.

—————

Według

Federacji Pracodawców Polskich

koszt waloryzacji obowiązujących umów, która uchroniłaby przed załamaniem zarówno branżę budowlaną, jak i realizowane przez nią rządowe programy budowy dróg i kolei, wyniósłby nie więcej niż 2,7 mld. zł.

Więcej:

https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/37663-bedzie-wiecej-zerwanych-umow-na-budowach-drog

Źródło: Rzeczpospolita